Palce gumowe do skubarki i ich rola w produkcji mięsa

Mięso drobiowe jest powszechnie spożywane przez konsumentów mięsa na całym świecie ze względu na niską zawartość tłuszczu i kalorii. Drób jest definiowany jako ptactwo domowe hodowane na mięso lub jaja, czego przykładami są kurczak, kaczka, gęś, indyk itp. Zwiększona preferencja spożycia kurczaka w stosunku do innego rodzaju mięsa wywołała żywe zainteresowanie hodowlą drobiu i przemysłem przetwórczym. Wskaźnik spożycia zwierząt gospodarskich może prawdopodobnie odpowiednio rosnąć, aby zaspokoić afektywne zapotrzebowanie na białko na świecie. Przetwórstwo drobiu stoi przed wyzwaniami, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa i zdrowia.

Niektóre z tych wyzwań obejmują ograniczenie skaleczeń podczas wszystkich procesów przetwórstwa drobiu. Wymaga to efektywnej mechanizacji procesu, która będzie wspierać jakość, bezpieczną, ergonomiczną i ekonomiczną eksploatację. W tym celu opracowano różne maszyny do procesu usuwania pierza z korpusów drobiowych, które mogą obsługiwać zarówno dużą, jak i niewielką liczbę kurczaków. Jedną z podstawowych maszyn używanych w obróbce drobiu jest skubarka, której zadaniem jest pozbawienie mięsa niepożądanych piór. Podstawową rolę w tym procesie odgrywają palce gumowe do skubarki. Te precyzyjnie zaprojektowane elementy wykonane w są całości ze specjalnie w tym celu przygotowanej gumy silikonowej. Od jej jakości i właściwego dopasowania zależy skuteczność całego procesu oddzielania mięsa drobiowego od pierza i w rezultacie wydajności całej linii produkcyjnej, która dostarcza gotowy do odbioru produkt finalny.

Z czego produkuje się palce gumowe do skubarki?

Opracowanie maszyny do oddzielania pierza od mięsa drobiu jest taką praktyką ekonomiczną zmechanizowanych zakładów przetwórstwa drobiu, aby zastąpić ręczne usuwanie piór drobiowych w celu przygotowania mięsa i w rezultacie zwiększyć liczbę przetwarzanych produktów drobiowych w ciągu dnia. Z drugiej strony opierzenie lub wyrywanie oznacza po prostu proces usuwania piór z oparzonych ptaków. Dlatego opracowanie maszyny do odpierzania drobiu polega na zaplanowaniu i zbudowaniu konstrukcji mechanicznej, która będzie usuwać pióra ptaków drobiu. Podstawowym elementem mechanicznym takiej maszyny są palce gumowe do skubarki. Aby uniknąć wypadków i infekcji z tusz drobiowych, które mogą wystąpić podczas niektórych operacji przetwarzania, potrzebne są przyjazne dla użytkownika, niezawodne i wydajne urządzenia do przetwarzania drobiu. Maszyna do skubania kurczaków w kształcie tuby jest urządzeniem, które może pomóc każdemu zakładowi przetwórstwa drobiu i podmiotom wspomagającym drób w ułatwieniu procesu skubania drobiu, a uzyskana dzięki temu tusza jest bardzo czysta i wolna od trucizn lub innych chorób, które mogą powstawać podczas ręcznego skubania. Skubanie ręczne jest bardzo żmudne, niehigieniczne, zniechęcające i czasochłonne.

Nowoczesna maszyna i zastosowane w niej palce gumowe do skubarki

Skubarka – maszyna do usuwania piór została opracowana przy użyciu następujących materiałów, które obejmują urządzenie zaciskające, piłę do metalu, taśmę, zgrzewarkę i elektrody, napełniarkę elektryczną i tokarkę. Pionowa maszyna do wypiekania kurczaków w kształcie wanny, wydajna i opłacalna ekonomicznie, została zoptymalizowana i wykonana z łatwo dostępnych i tanich materiałów (odpowiednich materiałów inżynierskich, które mogą zapewnić optymalną wydajność w eksploatacji). Materiały do ​​produkcji maszyny zostały wybrane na podstawie ich dostępności, przydatności, względów ekonomicznych, żywotności w eksploatacji itp.

Trzymanie kurczaka gołą ręką podczas skubania pióra, tak jak przy stole z blatem, powoduje niepożądany stres, problemy z nierównym wyrywaniem, a także jest bardzo czasochłonne. Zoptymalizowana maszyna działa bez trzymania kurczaka gołą ręką, w przeciwieństwie do maszyny do skubania na górnym stole, która może spowodować obrażenia operatora. Dzięki maszynom, do odpierzania, które stosują palce gumowe do skubarki, obróbka mięsa drobiowego jest znacznie szybsza, a żmudna praca przy ręcznym sposobie skubania kurzego pióra zostaje wyeliminowana. Maszyna polecana jest przetwórcom mięsa drobiowego, ze względu na łatwość obsługi oraz higieniczną obróbkę mięsa drobiowego.

Leave a comment