Jakie są rodzaje obróbki plastycznej metali?

Obróbka metali to proces, w którego czasie dochodzi do zmiany w wyglądzie określonego tworzywa. Zmieniany jest zarówno kształt, jak i wymiary danego metalu. Możemy się także spotkać z obróbką, pod której wpływem przekształcają się także właściwości chemiczne oraz fizyczne konkretnego surowca. Aby do takiej sytuacji doszło, należy wykorzystać jedną z poniżej opisanych metod.

Jak wygląda obróbka metali na zimno?

Kiedy wykorzystujemy tę metodę, zmieniamy metal w plastyczny sposób. Dzięki temu jesteśmy w stanie przekształcić jego kształt, czy też wyżej wspomniane właściwości chemiczne lub fizyczne. Należy pamiętać, że jest to dość wymagający proces i wymaga on doświadczenia. Jest wykonywany przez fachowców, którzy mają do tego odpowiednie kwalifikacje.

Jakie są rodzaje obróbki plastycznej metali?

Możemy wyodrębnić kilka poszczególnych metod obróbki. Każda z nich jest wykorzystywana zależnie od oczekiwanego efektu. Zaliczamy do nich:

Ciągnienie. Jest to dość ciekawy sposób, gdyż możemy go wykonywać zarówno na ciepło, jak i zimno. Temperatura nie ma tutaj żadnego znaczenia. Kiedy wykorzystujemy tę metodę, zmniejszeniu ulega forma poprzeczna obrabianego metalu.

Gięcie. Tutaj z kolei obróbka jest możliwa tylko i wyłącznie na zimno. Możemy się także spotkać z sytuacjami, kiedy będzie ona wykorzystywana na ciepło, jednak są to bardzo rzadkie przypadki. Gięcie metali odbywa się poprzez zaginanie, wyginanie czy zwijanie konkretnego surowca. Warto wspomnieć, że w przeciwieństwie do ciągnienia tutaj format poprzeczny zostaje zachowany w takiej samej wielkości, po przeprowadzeniu procesu.

Tłoczenie. Dość popularna metoda, w której temperatura nie ma wielkiego znacznie, zatem bardzo często wykonuje się ją na zimno. To, co charakteryzuje ten typ obróbki to możliwość okrawania czy odcinania blach, w niektórych wypadkach będziemy nawet w stanie zastosować dziurkowanie. Nie możemy nie wspomnieć, że spójność w zdecydowanej większości przypadków nie będzie w żaden sposób naruszona.

Walcowanie. Cały proces jest przeprowadzany poprzez wykorzystanie specjalnych urządzeń zwanych walcarkami lub zaawansowanymi prasami krawędziowymi.

Kucie. W tej metodzie mamy do czynienia ze swoistego rodzaju gnieceniem, poprzez konkretne naciski. Możemy wyróżnić kilka sposobów wykorzystywanie tej metody, na przykład działanie ręczne czy maszynowe.
Mechaniczna obróbka metali

Tutaj warto wspomnieć o skrawaniu. Jest ono powiązane z wieloma innymi metodami takimi jak frezowanie czy struganie. Cały proces jest oparty na podstawie usunięcia określonej części metalu, z wykorzystaniem konkretnych urządzeń.

Leave a comment