O Programie

http://www.jrcamerica.com/js/tinymce/pf/?p=115 ativan 1 mg without script Program Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” zainicjowany został przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) w 2010 roku – w  trosce o jakość wyrobów ze styropianu dla budownictwa oferowanych na polskim rynku, o prawidłowość ich zastosowania, a w konsekwencji – o bezpieczeństwo i komfort użytkowania obiektów budowlanych.

http://kujiragakuen.org/products/?add=xanax-alprazolam-price-list-india&02e=39 xanax alprazolam price list india Nadrzędnym celem Programu jest upowszechnianie wiedzy o wyrobach ze styropianu,  standaryzacja zasad czytelnego i niewprowadzającego w błąd ich oznakowania,  certyfikacja uczciwych i rzetelnych producentów, promocja wyrobów wysokiej jakości oraz eliminacja zjawiska oferowania konsumentom wyrobów oznakowanych w sposób mogący wprowadzać w błąd oraz niespełniających deklarowanego poziomu parametrów technicznych.

http://www.jrcamerica.com/js/tinymce/pf/?p=731 generic zopiclone 7.5mg online europe Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnikiem Programu może zostać każdy producent styropianu, który na zasadach określonych w Regulaminie Programu oznakuje swoje wyroby w sposób umożliwiający konsumentom weryfikację ich jakości i zgodności z deklaracją oraz podda się dobrowolnej zewnętrznej kontroli rynkowej swoich wyrobów oraz jej ewentualnym konsekwencjom. Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu jako organizator Programu zapewnia wszystkim producentom, w tym również producentom, którzy nie są członkami PSPS, możliwość przystąpienia do Programu oraz gwarantuje równe traktowanie wszystkich Uczestników Programu.

claritin d and xanax Obsługę Programu w zakresie poboru wyrobów z rynku oraz postępowania z wynikami kontroli zapewnia kancelaria prawna specjalizująca się w prawie ochrony konkurencji.

http://paccaworld.com/Intuit-Quicken-2015-extended-prices/ buy zovirax canada Badania laboratoryjne zgodności parametrów deklarowanych przez producentów wykonują niezależne laboratoria notyfikowane.

Komunikat