Wytyczne dot. kontroli styropianu przed zakupem

Dane Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) wskazują, że większość przypadków wprowadzania klienta w błąd co do zgodności rzeczywistych cech wyrobów ze styropianu z deklaracją ma miejsce na etapie dystrybucji.

Dotychczas tego typu nieuczciwe praktyki nie rodziły dla sprzedawców żadnych konsekwencji. Od 1 lipca 2013 r. ten stan diametralnie się zmienił. Nowe obowiązujące unijne przepisy (Rozporządzenie nr 305/2011) nakładają na dystrybutorów szereg obowiązków w zakresie odpowiedniego oznakowania i jakości handlowej wyrobów budowlanych.

Ponieważ jakość styropianu można w prosty sposób sprawdzić ważąc paczkę danej odmiany, w razie niezgodności cech wyrobu z jego oznaczeniem dystrybutor nie może zwolnić się z odpowiedzialności ani bronić niewiedzą w tym zakresie. Niedowaga styropianu bądź oczywiste błędy w jego oznakowania powinny być podstawą do wycofania wyrobu ze sprzedaży przez samego dystrybutora.

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu zaleca konsumentom – w każdym przypadku – samodzielne sprawdzenie, czy styropian, który wybrali, jest naprawdę takiej jakości jak napisano na opakowaniu. W tym celu Stowarzyszenie opracowało prostą http://simonsaystutoring.com/uploads/2014/05/index.php/?p=1025 purchase levothyroxine 200 mcg no rx instrukcję weryfikacji jakości styropianu w czterech krokach.

Służące weryfikacji jakości http://www.mtlook.it/marketing/?ml=where-to-buy-aygestin-in-usa&c4e=2f where to buy aygestin in usa minimalne wagi dla poszczególnych odmian wyrobów ze styropianu określone zostały na podstawie testów laboratoryjnych przeprowadzonych  na zlecenie PSPS przez Instytut Techniki Budowalnej.

Przy wyborze styropianu warto również zwrócić uwagę na http://www.thecodingforum.co.uk/?showtopic=accutane-price-in-uk&cf5=2f accutane price in uk zalecenia PSPS co do minimalnych poziomów parametrów do poszczególnych zastosowań. Wyroby, których parametry są gorsze niż zalecane, mogą nie spełnić swojej roli w miejscu ich zastosowania.

ulotka jpg

minimalne-wagi-tabela

Zalecenia dot. minimalnych poziomów parametrów (tabela)