Gwarantowany Styropian – edukacja rynku trwa

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS) informuje wszystkich zainteresowanych, iż z powodów ekonomicznych podjęło decyzję o przerwaniu prowadzenia stałej kontroli jakości wyrobów ze styropianu dostępnych na polskim rynku, jako jednego z elementów Programu „Gwarantowany Styropian”. Producenci którzy w wyniku dotychczasowych kontroli Programu uzyskali prawo do posługiwania się Znakiem Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz Certyfikatem Gwarancji […]

Więcej >>>

Kolejne trzy pozwy PSPS przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło w marcu br. z trzema powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas branżowej kontroli jakości styropianu dla budownictwa realizowanej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Nadzoru […]

Więcej >>>

PSPS składa pierwsze pozwy przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło z pierwszymi powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas rynkowej kontroli jakości styropianu prowadzonej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach powiadomiono także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organy nadzoru budowlanego. – W efekcie cyklicznej […]

Więcej >>>

PSPS wskazuje minimalne wagi dla styropianu szarego

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu rozszerzyło stosowane w Programie „Gwarantowany Styropian” wytyczne do weryfikacji jakości styropianu, na podstawie jego wagi, o minimalne poziomy gęstości dla styropianów szarych. Analizy próbek odmian styropianu szarego pod kątem zależności między współczynnikiem przewodzenia ciepła λD a gęstością przeprowadził na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu (PSPS) Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Warszawie. Badania […]

Więcej >>>

Coraz większy zasięg Programu „Gwarantowany Styropian”

Sześciu producentów styropianu: Krasbud, Pol-Styr, Polstyr, Styr-Bud, Styropmin i Swisspor Polska, przystąpiło do Programu „Gwarantowany Styropian” w październiku i listopadzie br. Są to kolejne firmy, które dobrowolnie poddają się zasadom standaryzacji oznakowania i kontroli jakości wyrobów w ramach branżowych starań o stałą wysoką jakość styropianu dla budownictwa na polskim rynku. To dobra wiadomość przede wszystkim dla […]

Więcej >>>